การถักหมวกโครเช

โฆษณา
โพสท์ใน Slideshare | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

Crochet

แบบโครเชท์ 1

 

แบบโครเชท์ 2

โพสท์ใน Slideshare | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

Pattern Making

การสร้างแบบตัดเสื้อผ้า

แบบชุดสวย ๆ

 

โพสท์ใน Slideshare | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

แบบประเมินความพึงพอใจ

http://goo.gl/forms/CYZ3uP3nqA

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

Jeam Tour

โพสท์ใน VDO ท่องเที่ยว | ติดป้ายกำกับ , , | 1 ความเห็น

มารยาทการใช้โทรศัพท์ในโรงเรียน

โทรศัพท์มือถือกลายเป็นส่ิ่งสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันของเราที่จะขาดเสียไม่ได้  ใช้แล้วมีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง

เราใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนได้อย่างไร แค่ไหน เรียกได้ว่าเหมาะสม

 

โพสท์ใน การใช้โทรศัพท์มือถือ | ติดป้ายกำกับ , , | 1 ความเห็น

การออกเสียงภาษา

ฝึกการออกเสียง  ให้ชัดเจนกันนะคะ

การออกเสียง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ สำหรับนิติศาสตร์ ดูที่ การออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียง อาจเรียกว่า เสียงอ่าน คำอ่าน หรือแม้แต่ การอ่าน หมายถึงวิธีการหรือรูปแบบของคำหรือวลีในภาษาที่ถูกพูดหรือเปล่งเสียงออกมา ถ้ากล่าวถึง “การออกเสียงที่ถูกต้อง” จะหมายถึงการออกเสียงโดยอิงสำเนียงที่เฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่ง เช่นสำเนียงกลางมาตรฐาน

ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลากหลายสามารถพูดคำหรือวลีหนึ่ง ๆ ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างอาทิ ภูมิภาคที่พวกเขาเติบโตหรืออาศัยอยู่ หรือในกรณีที่พวกเขามีความผิดปกติในการพูดหรือความผิดปกติในการเปล่งเสียง [1] กลุ่มชาติพันธุ์ ชั้นชนทางสังคม หรือการศึกษาของพวกเขา [2]

ศัพท์เฉพาะทางภาษาศาสตร์[แก้]

พยางค์ต่าง ๆ นับว่าเป็นหน่วยของเสียง (phone) ที่ถูกใช้ในภาษา แขนงวิชาของภาษาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับหน่วยของเสียงคือสัทศาสตร์ (phonetics) เสียงต่าง ๆ ที่มีบทบาทเดียวกันและถูกรวมเข้าด้วยกันเป็นชั้นเรียกว่าหน่วยเสียง (phoneme) และการศึกษาเกี่ยวกับหน่วยเสียงคือสัทวิทยา (phonology)

เสียงในฐานะองค์ประกอบของการเปล่งเสียงโดยปกติในทางวิชาการจะอธิบายด้วยสัทอักษรสากล (IPA) [3] นอกจากนี้เสียงก็สามารถอธิบายได้ด้วยพยางค์ที่เทียบเท่ากันเช่น การออกเสียงของคำว่า “สงบ” สามารถแสดงเป็น สะ-หฺงบ หรือคำว่า “pronunciation” อธิบายได้เป็น pruh-nuhn-see-ey-shuhn เป็นต้น แต่วิธีการอย่างหลังก็อาจทำให้เกิดความกำกวมเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ของบุคคลดังที่ได้กล่าวแล้ว

อ้างอิง[แก้]

  1. กระโดดขึ้น Beech, John R.; Harding, Leonora; Hilton-Jones, Diana (1993). Assessment in speech and language therapy. CUP Archive. p. 55. ISBN 0415078822. 
  2. กระโดดขึ้น Labov, William (2003). “Some Sociolinguistic Principles”. In Paulston, Christina Bratt; Tucker, G. Richard. Sociolinguistics: the essential readings. Wiley-Blackwell. pp. 234–250. ISBN 0631227172. 
  3. กระโดดขึ้น Schultz, Tanja; Kirchhoff, Katrin (2008). Multilingual speech processing. Academic Press. p. 12. ISBN 0120885018.

 

โพสท์ใน ภาษาไทย | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น